kup
bilet

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Rada Programowa ocenia zaproponowane prelekcje.
Do wszystkich z Was wrócimy z odpowiedzią do 15 lutego 2018.

W razie pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Organizatorem cfp@plnog.pl